Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Konflikty mogą pojawiać się nawet w najlepiej funkcjonujących organizacjach. Podstawą do wyeliminowania konfliktów jest znalezienie ich źródła, poznanie przyczyn i typowych symptomów. Szkolenie to pomoże Państwu w rozwiązaniu istniejących konfliktów zespołowych oraz ukaże rolę dobrej komunikacji jako profilaktyki powstawania konfliktów.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie istoty i mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych
 • Identyfikacja preferowanych zachowań w obliczu konfliktu
 • Nabycie/rozwinięcie umiejętności diagnozowania źródeł konfliktu w zespole
 • Wypracowanie praktycznych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Poznanie i przećwiczenie praktycznych technik zapobiegania konfliktom w zespole.

 

Program szkolenia

Czym jest konflikt?

 • Konflikt  i dynamika konfliktu w grupie.
 • Typowe symptomy.
 • Eskalacja konfliktu – od sporu do konfliktu.

Źródła konfliktów i ich przyczyny pierwotne

 • Zła interpretacja faktów.
 • Brak zrozumienia procesów.
 • Konflikty w sferze wartości.
 • Osobowościowe źródła konfliktów.

Badanie osobowościowych czynników konfliktogennych

 • Typologia osobowości a wpływ na powstawanie konfliktów w zespole.

Reakcje na konflikt

 • Reakcje na konflikt w zespole - unikanie, uleganie (dostosowanie się), kompromis, rywalizacja (walka), współpraca.
 • Model Thomasa Kilmanna.
 • Zagrożenia i korzyści wynikające z poszczególnych reakcji na konflikt.
 • Dopasowanie zachowania do sytuacji – wybór reakcji optymalnej.

Rozwiązywanie konfliktów zespołowych

 • Zasady postępowania w sytuacji konfliktowej.
 • Znaczenie  dystansu  w ocenie  sytuacji.
 • Pozycje  percepcyjne.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów .
 • Jak radzić sobie z manipulacją?
 • Zachowania agresywne – jak przeciwdziałać?
 • Kierowanie emocjami.
 • Zapobieganie stresowi w sytuacji konfliktowej.

Metody rozwiązywania konfliktów

 • Dyskusje, polemiki.
 • Negocjacje.
 • Mediacje.
 • Arbitraż.

Dobra komunikacja jako profilaktyka powstawania konfliktów

 • Budowanie postawy asertywnej (asertywne odmawianie, wyrażanie opinii, asertywne  wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę, asertywne pytania.)
 • Pokonywanie barier komunikacyjnych.
 • Dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu?
 • Narzędzia komunikacyjne (parafraza, aktywne słuchanie, pytania otwarte, komunikat „JA”).
 • Sposoby przekazywania informacji w zespole.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Wykorzystanie konfliktów do rozwoju zespołu i jednostki.

Metody i ćwiczenia

 • Symulacja sytuacji konfliktowej – odegranie i analiza.
 • Kwestionariusz autoanalizy preferowanych zachowań. 
 • Test na osobowość.
 • Studia przypadków sytuacji konfliktowych – analiza konkretnych przykładów z praktyki uczestników.
 • Gra np. Most Zwodzony, T-jak Transakcja.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.