Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 531 058 864

tel. 795 058 864

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 
  Należymy do

 

 

 

Rozwój i zarządzanie sprzedażą poprzez zarządzanie przez cele (MBO)

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z tematyką metodycznego zarządzania celami sprzedażowymi.
 • Rozwinięcie kompetencji umożliwiających inteligentne stawianie motywujących celów w obszarze srzedaży.
 • Rozwinięcie umiejętności kaskadowania celów ogólnofirmowych do kolejnych poziomów struktury sprzedaży, przy zachowaniu wysokiego poziomu motywacji.
 • Rozwinięcie wiedzy o wskaźnikach wykorzystywanych w systemach zarządzania przez cele.
 • Rozwinięcie umiejętności optymalnego doboru wskaźników oraz ich ilości, w zależności od poziomu struktury sprzedaży.
 • Zaprezentowanie dobrych praktyk stosowania systemów zarządzania przez cele oraz systemów premiowych.
 • Zaprezetowanie narzędzi wspierających zarządzanie systemami premiowymi działu sprzedaży.


Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest zarówno dla zarządzających całym obszarem sprzedażowym jak i jego składowymi (MBDs) tj. regionami (regionalni dyrektorzy/ kierownicy sprzedaży), kanałami sprzedaży (np. dyrektorzy/kierownicy kanałów) oraz grupami klientów lub (np. National Key Account Manager’owie, Key Account Manager’owie), którzy dążą do zwiększenia wolumenu i efektywności sprzedaży przez wdrożenie i/lub rozwój MBO (z ang. Zarządzanie Przez Cele). Warsztaty te są również wartościowe dla reprezentantów działów, które wspierają menadżerów sprzedaży we wdrożeniu i rozwoju MBO tj. administracja sprzedaży, finanse, kadry/HR.
 

Program Szkolenia

Moduł I

 • Uwarunkowania dla systemów zarządzania przez cele (MBO).
 • Podstawowe pojęcia i zasady.
 • Wdrażanie systemu zarządzania przez cele- ogólne zasady MBO.
 • Inteligentnie stawiane cele.
 • Łączenie celów firmowych z celami indywidualnymi w obszarze sprzedaży.
 • Podnoszenie efektywności organizacji- koncepcja inteligentnego kaskadowania celów.
 • Zarządzanie przez cele w działach handlowych- pryncypia.
 • Zasady MBO dla sił sprzedaży.
 • Zasięg systemu MBO w dziale sprzedaży.
 • Rozwijanie świadomości biznesowej u zarządzających sprzedażą.
 • Wskaźniki wykorzystywane w systemach zarządzania przez cele w obszarach sprzedaży.

Moduł II

 • Wdrażanie MBO w obszarach sprzedaży.
 • Dostosowanie do modelu biznesowego organizacji.
 • Generowanie i pomiar wartości dodanej  w obszarze sprzedaży.
 • Dobre praktyki.
 • System motywacyjny w dziale sprzedaży.
 • Włączenie MBO do systemu premiowego działu sprzedaży.
 • Motywowanie, ocenianie.
 • Kaskadowanie celów  indywidualnych i zespołowych.
 • Elementy motywacyjne „pozapremiowe”.
 • Strategia, cele roczne, horyzonty planowania, S&OP.
 • Dobór wskaźników.
 • Określanie priorytetów, celów.
 • Systemy premiowe w oparciu o MBO – studium przypadków.

 

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z wiedzą oraz dobrymi praktykami w formie seminaryjnej, niemniej są motywowani do dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi omawianych zagadnień, angażowani w zajęcia warsztatowe umożliwiające samodzielne „przećwiczenie” elementów omawianych zagadnień. Dzięki tej formule oprócz nabytej wiedzy są w stanie szybko dostosować i przenieść szablony procesu i narzędzi (tzw. blue print’y) do realiów swojej organizacji, tym samym zwiększając efektywność obszaru sprzedażowego.


 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Prognozowanie Popytu i Sprzedaży- Metodologia

Analiza Rynku Detalicznego Nielsen’a – warsztaty dla Menadżerów Sprzedaży

Zarządzanie Działem Sprzedaży

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.