Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Skuteczna komunikacja w Zespole

Komunikacja lub jej brak są kluczowymi kwestiami w pracy zespołowej. Umiejętność poprawnego komunikowania się, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy – to elementy nad którymi warto pracować. Niezakłócona komunikacja w miejscu pracy wpływa bowiem nie tylko na zintegrowanie pracowników, ich prawidłowe relacje z przełożonymi, ale także na realizację celów korporacyjnych.    

Grupa docelowa szkolenia:

Prezentowane szkolenie skierowane jest zarówno do kadry menedżerskiej     i kierowniczej przedsiębiorstwa, jak również do Liderów i członków zespołów.

Cele szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami i zasadami skutecznej komunikacji w zespole oraz czynnikami sprzyjającymi efektywnej komunikacji. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać i unikać błędów oraz jak eliminować bariery komunikacyjne.  Szkolenie ma na celu także:  uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczność posiadania zasad pracy w zespole.

 

Program szkolenia:

Znaczenie komunikacji

 • Komunikacja i jej znaczenie.
 • Wpływ komunikacji na osiąganie celów – indywidualnych i zespołowych.
 • Wyróżnianie zachowań sprzyjających realizacji zadań, osiągania zamierzonych celów. 
 • Dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu?
 • Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji.

Skuteczna komunikacja w zespole

 • Komunikacja w zespole a komunikacja miedzy działowa.
 • Budowanie komunikatów opartych o strukturę: treść, przekaz, pożądany efekt .
 • Jak budować porozumienie z rozmówcą.
 • Zasady komunikacji mającej na celu budowanie współpracy.

Współpraca w organizacji

 • Współpraca czy rywalizacja?
 • Metody budowania współpracy czyli przezwyciężamy bariery komunikacyjne.
 • Dbałość o przepływ informacji między działami i ich zwierzchnikami.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel.

Komunikacja asertywna

 • Zalety komunikacji asertywnej - istota komunikatów asertywnych.
 • Różne typy zachowań – agresywne, uległe i asertywne.
 • Sposoby przyjmowania, dawania i proszenia o informację.
 • Metody asertywnej obrony własnego zdania.
 • Trudna sztuka odmawiania.

Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu 

 • Analiza transakcyjna w komunikacji.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji.
 • Aktywne słuchanie czyli najpierw staram się zrozumieć Ciebie, a następnie wyrażam swoje zdanie.
 • Metody aktywnego, pogłębionego słuchania.
 • Dopasowanie się do rozmówcy.

Indywidualny styl komunikacji 

 • Jak mój styl komunikacji wpływa na zespół?
 • Z czym wiąże się dominacja typu osobowości oraz jaki wpływ ma na komunikację.
 • Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi.
 • Prowadzenie rozmów z zespołem i poszczególnymi członkami. 
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji - wybór skutecznej strategii wzmacniającej zespół.

 

Dekalog poprawnej komunikacji w zespole – wypracowany na szkoleniu przez uczestników

Forma aktywnej współpracy, której celem jest wypracowanie nowych zasad mających bezpośredni wpływ na komunikacje uczestników. Będą to zasady, które razem ustalą podczas wspólnej pracy i przez to będą bardziej zmotywowani i przekonani do ich stosowania jako do „własnych” a nie „narzuconych”.

 

Podczas szkolenia wykorzystywane mogą być gry i ćwiczenia m.in.

 • Gra „Tower of Power”
 • Gra „Kwestia czasu””
 • Gra „Fabryka Życzeń”
 • Gra „Zespołowe układanie puzzli”
 • Ćwiczenie „Obręcz z helem”
 • Ćwiczenie „Krążące piłeczki”
 • Ćwiczenia integracyjne na współpracę i komunikację: „Blind square"
 • Ćwiczenie „Budowanie mostu – Most Współpracy”

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.