Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Skuteczna komunikacja, współpraca i przeciwdziałanie konfliktom w zespole.

Warsztaty, które mają za zadanie podkreślić  znaczenie umiejętności komunikacyjnych, sposobu dawania, przekazywania i przyswajania informacji.

Celem warsztatów jest uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczności posiadania zasad współpracy w zespole.

Warsztat ma pomóc rozwinąć  zachowania sprzyjające dobremu porozumiewaniu się w relacji z innymi członkami zespołu, między zespołami oraz na linii przełożony – podwładny.

Korzyści:

 • Poznanie praktycznych technik i zasad skutecznej komunikacji.
 • Usprawnienie procesów przekazu oraz przepływu informacji wewnątrz organizacji.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i praktyczne wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych. 
 • Zapoznanie z modelami oraz narzędziami komunikacyjnymi sprzyjającymi konstruktywnemu udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania błędów oraz eliminowania barier komunikacyjnych.
 • Poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy. Mniej jawnych i utajonych konfliktów.
 • Poszerzenie umiejętności jasnego i wiarygodnego przekazywania informacji oraz wyrażania własnych opinii.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.
 

Program szkolenia:

Znaczenie komunikacji

 • Jak sprawna i skuteczna komunikacja wpływa na jakość pracy?
 • Wpływ komunikacji na osiąganie celów – indywidualnych i zespołowych.
 • Pokonywanie barier komunikacyjnych.
 • Dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu?
 • Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji.

Skuteczna komunikacja w zespole

 • Komunikacja w zespole a komunikacja miedzy działami.
 • Budowanie komunikatów opartych o strukturę: treść, przekaz, pożądany efekt .
 • Jak budować porozumienie z rozmówcą? 
 • Sposób komunikacji przełożonego i podwładnych oraz jego wpływ na realizację współpracy z innymi działami. 
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.

Metody budowania współpracy w zespole

 • Na czym polega współpraca?
 • Współpraca czy rywalizacja?
 • Ja jestem ważny ale inni też są ważni!
 • Otwarcie się na cele i potrzeby innych
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel.

Komunikacja asertywna

 • Zalety komunikacji asertywnej - istota komunikatów asertywnych.
 • Różne typy zachowań – agresywne, uległe i asertywne.
 • Sposoby przyjmowania, dawania i proszenia o informację.
 • Metody asertywnej obrony własnego zdania.
 • Mosty i mury w komunikacji.
 • Trudna sztuka odmawiania

Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu 

 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji.
 • Aktywne słuchanie czyli najpierw staram się zrozumieć Ciebie, a następnie wyrażam swoje zdanie.
 • Metody aktywnego, pogłębionego słuchania.
 • Dopasowanie się do rozmówcy.
 • Okno Johari jako element procesu komunikacji.

Typologia osobowości

 • Mój dominujący typ osobowości – test.
 • Analiza 4 typów osobowości
 • Jak moja osoba wpływa na kontakt z innymi członkami zespołu.
 • Sztuka  analizowania wypowiedzi i rozpoznawania typów osobowości współpracowników.

Konflikty w pracy zespołowej

 • Konflikt i dynamika konfliktu w grupie.
 • Źródła konfliktów w zespole.
 • Detektory konfliktu.
 • Czynniki wpływające na sposób rozwiązania konfliktu w zespole.
 • Reakcje na konflikt w zespole - unikanie, uleganie (dostosowanie się), kompromis, rywalizacja (walka), współpraca.
 • Argumentacja w konflikcie.
 • Model Thomasa Kilmanna.

Rozwiązywanie konfliktów zespołowych

 • Zasady postępowania w sytuacji konfliktowej
 • Narzędzia komunikacyjne w konflikcie
 • Znaczenie  dystansu  w ocenie  sytuacji
 • Pozycje  percepcyjne 
 • Zapobieganie konfliktom 

 

Podczas szkolenia wykorzystywane będą gry i ćwiczenia m.in.

 • Gra „Tower of Power”
 • Gra „Wyspa Skarbów”
 • Gra „Zespołowe układanie puzzli”
 • Test na typ osobowości 
 • Ćwiczenie „Postacie”
 • Ćwiczenie „Obręcz z helem”


 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.