Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Skuteczna Rekrutacja i Selekcja Pracowników- Sztuka rozmowy kwalifikacyjnej

Dobrze przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna gwarancją doboru najlepszego kandydata na pracownika.

Poprawnie przeprowadzona rekrutacja i selekcja daje gwarancję zatrudnienia osoby, która będzie odpowiadała wymaganiom stanowiska i szybko zaadaptuje się do nowego środowiska pracy.

Szkolenie przygotowuje menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację do samodzielnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjno-selekcyjnego. Proponowane szkolenie wykorzystuje profil kompetencyjny stanowiska oraz opracowany na jego podstawie wywiad selekcyjny.

Cele:

 • Poznanie wszystkich etapów rekrutacji i selekcji, w tym rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nabycie umiejętności analizowania dokumentów aplikacyjnych.
 • Rozwój umiejętności efektywnego  przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.
 • umiejętność oceny kompetencji kandydata w świetle udzielanych przez niego odpowiedzi, oraz prezentowanego przez niego zachowania.

Korzyści:

üZdefiniowanie profilu poszukiwanego pracownika i stworzenie opisu stanowiska pracy.

üZaplanowanie optymalnego procesu rekrutacji i selekcji.

üZwiększenie trafności decyzji rekrutacyjnych.

üUporządkowania wiedzy z zakresu rekrutacji, zdobycia wiedzy z zakresu metod selekcji.

üPraktyczne  przećwiczenie rozmów rekrutacyjnych i praktycznego zastosowania narzędzi.

 

Program szkolenia

Opis stanowiska pracy i definiowanie kompetencji

 • Analiza stanowiska na które jest prowadzona rekrutacja.
 • Określenie kompetencji i predyspozycji niezbędych na danym stanowisku.
 • Przygotowanie profilu idealnego kandydata.

Zasady selekcji kadydatów i organizacja rekrutacji

 • Dobór źródeł pozyskania kandydatów.
 • Sposoby badania dokumentów i referencji.

Kryteria weryfikacji dokumentów

 • Na co zwrócić uwagę przeglądając CV?
 • Na co zwrócić uwagę czytająć list motywacyjny?
 • Spójność załączonych dokumentów, zgodność z życzeniami określynymi w ogłoszeniu.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, typ pracy.

Narzędzia oceny kandydatów

 • Rozmowy kwalifikacyjne.
 • Zadania diagnostyczne - próbki pracy.
 • Assessment Centre.
 • Testy i kwestionariusze.
 • Referencje.

Rozmowa kwalifikacyjna

 • Zaproszenie i przygotowanie do rozmowy.
 • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej - mowa ciała.

Rodzaje wywiadów - metody prowadzenia rozmów

 • Wywiad ustrukturyzowany.
 • Wywiad behawioralny z metodą STAR.
 • Metoda analizy zdarzeń krytycznych.

Analiza typowych błedów popełnianych podczas rekrutacji

Techniki manipulacyjne stosowane przez kandydatów

 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie.

Jak udzielić informacji zwrotnej

 • Elementy i ważne sformułowania w raporcie.
 • Informacja zwrotna w różnych formułach (e-mail, telefon, rozmowa bezpośrednia).

 

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ

tel. 795 058 864      tel. 730 321 349

tel. 531 058 864      tel. 533 164 515

szkolenia@futureskills.pl

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.