Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Szkolenia dla firm produkcyjnych

Są to kursy tematyczne, ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów, wyposażenia uczestników spotkań w nowe umiejętności oraz rozwinięcie ich kompetencji. Zróżnicowanie szkoleń dla firm produkcyjnych pozwala nam działać elastycznie – nasi wykwalifikowani instruktorzy wskażą nie tylko najczęściej pojawiające się trudności, ale również sposoby ich rozwiązywania. Jesteśmy przekonani, że wiedza ta pozwoli nie tylko znacząco polepszyć atmosferę codziennej pracy, ale będzie też sprzyjała zwiększeniu efektywności działań. 

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Jest to kurs przygotowany z myślą o menedżerach oraz liderach, odpowiedzialnych za efektywną i sprawną pracę całego zespołu. Nadzorowanie realizacji codziennych obowiązków pracowników musi wnosić m.in. element motywowania oraz skutecznego komunikowania.

Skuteczna komunikacja w zespole produkcyjnym

Umiejętność precyzyjnego formułowania komunikatów pozwala uniknąć nieporozumień. Szkolenia dla firm produkcyjnych ukierunkowane na usprawnienie procesów komunikacyjnych pozwalają więc osiągnąć niezwykle odczuwalne rezultaty – służą usprawnieniu współpracy.

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Nieporozumienia oraz konflikty obecne w każdym zespole znacząco wpływają na atmosferę codziennej pracy. Ta zaś jest istotnym czynnikiem dla efektywności pracy wszystkich członków danej grupy. Stąd nasza propozycja w postaci szkoleń dla firm produkcyjnych, przedstawiających m.in. sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole.

Motywowanie pracowników na produkcji

Na kursach poświęconych tematyce motywacji pozafinansowej pracowników skupiamy się nie tylko na jej celach, ale również metodach. Dobrze zmotywowany do pracy podwładny działa nie tylko sprawniej i efektywniej, ale również uczestniczy w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przygotować siebie i pracowników do zmiany oraz uzyskają  wiedzę na temat przebiegu procesu zmiany. Będą potrafili radzić sobie z oporem pracowników oraz uzyskają wiedzę na temat skutecznych metod wprowadzania zmian.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.