Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 533 164 515

tel. 795 058 864
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Techniki NLP w sprzedaży

Profesjonalna sprzedaż z zastosowaniem psychologii perswazji i technik Neurolingwistycznego Programowania (NLP).

Wprowadzenie

W sprzedaży, bardzo ważne jest zbudowanie stabilnych i zgodnych relacji z klientem. Relacje te w konsekwencji skutkują wymiernymi korzyściami w postaci lukratywnych kontraktów i rentownych transakcji handlowych. Niestety często zdarza się, iż pomimo naszych starań, nie udaje się nawiązać odpowiedniego, korzystnego dla nas, kontaktu z kontrahentem. W takich przpadkach zrzucamy winę na wszystko inne i mówimy o niedopasowaniu i złej komunikacji. Jakby to było, gdybyśmy mieli kontrolę nad tym, a mając tą kontrolę i wiedzę handlową, mogli skutecznie realizować nasze priorytety i cele sprzedażowe?

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta, przedsiębiorców, osób zajmujących się promocją i sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania, oraz do wszystkich osób chcących nabyć i udoskonalić umiejętności handlowe i komunikacyjne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej wizyty handlowej, obsługi klienta, technik wywierania wpływu i perswazji z zastosowaniem technik NLP. Odpowiedniego wykorzystania i posługiwania się wybranymi technikami sprzedażowymi. 

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Podniesienie osobistych kompetencji handlowców, przedstawicieli handlowych, menedżerów sprzedaży w zakresie świadomego kierowania procesem sprzedaży oraz komunikacji.

 • Wzrost skuteczności sprzedaży u obecnych klientów, oraz nowych, poprzez rozwinięcie umiejętności świadomego budowania płaszczyzny partnerstwa i współpracy z klientami. 

 • Wzrost  umiejętności rozmawiania językiem korzyści i stosowania argumentacji pro-sprzedażowej, poprzez dopasowanie się do klienta na wielu płaszczyznach. Poznanie technik sprzedaży opartych na technikach NLP. 

 • Wzrost umiejętności wywierania wpływu oraz perwazji.

 • Wzrost umiejętności identyfikowania prób manipulacji ze strony klienta, oraz radzenia sobie z nimi.

 • Zrozumienie wpływu typologii klienta na decyzje zakupowe, oraz proces komunikacji z klientem. 

 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych oraz przy obsłudze klientów.

 

Program szkolenia:

Moduł 1

Klient i to co należy o nim wiedzieć.

 • Typologia klientów.
 • Potrzeby psychologiczne.
 • Jakiego rodzaju potrzeby związane są z poszczególnymi typami osobowości klientów?
 • Sposoby postępowania z różnymi klientami.
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami oraz obiekcjami u klientów.
 • Pozyskiwanie nowego klienta.
 • Odzyskiwanie utraconego klienta.

Moduł 2

Techniki wywierania wpływu i perswazji.

 • 6 reguł wywierania wpływu.
 • Rozróżnienie reguł.
 • Zastosowanie reguł w praktyce.
 • Rozpoznanie zastosowanych reguł w przekazie komunikacyjnym.
 • Rozpoznanie i radzenie sobie z próbami manipulacji drugiej osoby- skuteczne taktyki antymanipulacyjne.

Moduł 3

Zaawansowane techniki wywierania wpływu i perswazji.

 • Pętla komunikacyjna- czyli jak się ze sobą komunikujemy i co ma największe znaczenie.
 • Komunikacja niewerbalna- budowanie własnego wizerunku.
 • Rapport- czyli jak dopasować się do klienta, aby wzbudzić w nim zaufanie i osiągnąć cel?
 • Systemy reprezentacji (VAKOG)- dostosowanie się do wzorców komunikacyjnych rozmówcy.
 • Komunikacja werbalna- pułapki i błędy komunikacyjne.

Moduł 4

Zaawansowane techniki wywierania wpływu i perswazji.

 • Submodalności- czyli jak inni postrzegają świat?
 • Metaprogramy- identyfikowanie i dopasowanie się do filtrów komunikacyjnych klienta.

 

Czas szkolenia: 2 dni

Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:

 1. Ćwiczenia grupowe.

 2. Dyskusje grupowe

 3. Materiały audio i video.

 4. Studium przypadku.

 5. Testy.

 6. Symulacje

Materiały dydaktyczne:

 1. Skrypt opracowany z autorskich materiałów.

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.