Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

TRENING INTERPERSONALNYCodziennie wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, a praca każdego z nas, w głównej mierze, składa się z relacji. Od ich jakości, w wielkim stopniu, zależy poziom naszej satysfakcji, motywacji i zaangażowania w codzienne zadania. Dlatego tak ważne jest to, aby szczególną uwagę poświecić na rozwijanie kompetencji interpersonalnych, budowanie świadomości swoich postaw w kontaktach z innymi oraz procesów zachodzących w grupie. Niezwykłą możliwości stwarza ku temu kilkudniowy trening interpersonalny.


Cele szkolenia

Udział w treningu interpersonalnym pozwala na doświadczenie, w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach w grupie osób. Umożliwia przyjrzenie się swoim postawom, a także lepsze zrozumienie innych członków grupy i samego siebie, co niewątpliwie przekłada się na późniejszą współpracę i kontakt z drugim człowiekiem.


Korzyści


Dzięki udziałowi w treningu interpersonalnym jego uczestnicy będą mogli:

 • przyjrzeć się temu, w jaki sposób zachowują się w kontaktach z innymi, komunikują się i budują relacje,
 • zaobserwować i lepiej zrozumieć postawy pozostałych członków grupy
 • pogłębić samoświadomość w zakresie m.in. swoich emocji, potrzeb, pragnień, przekonań, schematów zachowania
 • odkryć swoje silne i mocne strony
 • rozwinąć umiejętności interpersonalne, takie jak: komunikowanie się, słuchanie, dawanie i przyjmowanie wsparcia, przekazywanie  i  przyjmowanie informacji zwrotnych
 • nauczyć się, w jaki sposób można konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • doświadczyć procesu formowania się grupy, czyli tzw. procesu grupowego


Grupa docelowa


Osoby pracujące na różnych szczeblach organizacji, które współtworzą relacje, są odpowiedzialne za budowanie zespołów i zarządzanie nimi, a w szczególności: menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy poszczególnych działów.


Program szkolenia


Praca z grupą podczas treningu interpersonalnego oparta jest o proces grupowy i przebiega, w przybliżeniu, w następujący sposób:

 • Przedstawienie celów i założeń treningu interpersonalnego.
 • Badanie oczekiwań uczestników.
 • Opracowanie zasad współpracy.
 • Integracja grupy.
 • Wspólna praca grupy i formowanie się relacji.
 • Różnicowanie się członków grupy. Faza konfliktu grupowego.
 • Działanie grupy.
 • Faza końcowa – domknięcie procesu i integracja doświadczeń z treningu.

Trening interpersonalny trwa przez 5 dni (40 godzin).


Trening interpersonalny to praktyczny i skuteczny warsztat, dzięki któremu rozwiniesz swój potencjał.

 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Inteligencja Emocjonalna w biznesie

Autoprezentacja Handlowca

Zarządzanie Czasem

Negocjacje Handlowe

Asertywna Obsługa Klienta

Nasze metody

Podczas szkoleń oraz warsztatów stosujemy skuteczne  metody szkoleniowe, które dopasowujemy  do potrzeb i sytuacji Klienta, dzięki temu kształtujemy praktyczne umiejętności uczestników szkoleń…. Więcej

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.