Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 531 058 864

tel. 730 321 349
 

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 
  Należymy do

 

 

 

Umiejętności komunikacyjne menedżera

Cele: 

 • Uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczności posiadania zasad współpracy w zespole. 
 • Rozwiniecie zachowań sprzyjających dobremu porozumiewaniu się w relacji z innymi członkami zespołu oraz na linii przełożony-podwładny.

Korzyści:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i praktyczne wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych. 
 • Zapoznanie z modelami oraz narzędziami komunikacyjnymi sprzyjającymi konstruktywnemu udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania błędów oraz eliminowania barier komunikacyjnych.
 • Poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy. Mniej jawnych i utajonych konfliktów.
 • Rozróżnianie elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas komunikacji.
 • Opanowanie sztuki konstruktywnych dyskusji.
 • Poszerzenie umiejętności jasnego i wiarygodnego przekazywania informacji oraz wyrażania własnych opinii.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.

 

Program szkolenia

Skuteczna komunikacja

 • Zasady komunikacji obowiązujące w zespole.
 • Umiejętności komunikacyjne członków zespołu i ich praktyczne zastosowanie.

Komunikacja z podwładnymi

 • Rola kierownika, lidera, menedżera w komunikowaniu się zespołu. 
 • Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny.
 • Schemat procesu komunikacji.
 • Wpływ stresu na sposób przekazywania i odbierania informacji.
 • Sposoby przyjmowania, dawania, proszenia o informację- uwagę na poziomie werbalnym i  niewerbalnym.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Komunikaty JA- TY
 • Udzielanie informacji negatywnej podwładnemu. Jak przekazać informację zwrotną negatywną tak aby pracownik nie został zdemotywowany?
 • Rozmowa z „trudnym pracownikiem”. 
 • „Przekładaniec” w przeglądowej ocenie pracy podwładnego.
 • W jakich przypadkach konstruktywna krytyka nie działa? Wpływ metaprogramu podwładnego na odbiór komunikatu przełożonego.
 • Elementy asertywności menedżera w rozmowie z podwładnym.
 • Słowa i zwroty które osłabiają przekaz informacji.

Pozytywna komunikacja i jej wpływ na motywację 

 • Pochwały - sposoby udzielania pozytywnej informacji zwrotnej.
 • Feedback jako podstawa budowania relacji na linii przełożony – podwładny.
 • Konstruktywna „kanapka krytyki/dialogu”.
 • Metoda FUKO oraz Z-FUKO PZK.
 • Jak poprowadzić rozmowę dyscyplinującą, aby nie zdemotywować podwładnego?
 • Samokrytyka podwładnego jako najskuteczniejsze narzędzie prowadzące do rozwoju podwładnych.

 Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej pracy zespołu

 • Komunikacja w stylu Coaching- owym.
 • Umiejętności asertywne w komunikacji zespołu.
 • Wydobycie z podwładnego motywacji, chęci do działania i wiary we własne możliwości.
 • Okazanie docenienia pracownika i jego wpływ na wzrost motywacji i zaangażowania.

Psychologiczne aspekty w komunikacji z podwładnymi i w zespole

 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji.
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 • Elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300zł. netto 

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 02-03.10.2017

Cena szkolenia obejmuje:

 •  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 •  doświadczonego trenera, praktyka biznesu
 •  udostępnienie sali szkoleniowej
 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwy kawowe
 •  lunch
 •  certyfikat ukończenia szkolenia
 •  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.