Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 531 058 864

tel. 795 058 864

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 
  Należymy do

 

 

 

Mistrzowska komunikacja menedżerska - umiejętności komunikacyjne menedżera

Cele: 

 • Uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczności posiadania zasad współpracy w zespole. 
 • Rozwiniecie zachowań sprzyjających dobremu porozumiewaniu się w relacji z innymi członkami zespołu oraz na linii przełożony-podwładny.

Korzyści:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i praktyczne wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych. 
 • Zapoznanie z modelami oraz narzędziami komunikacyjnymi sprzyjającymi konstruktywnemu udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania błędów oraz eliminowania barier komunikacyjnych.
 • Poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy. Mniej jawnych i utajonych konfliktów.
 • Rozróżnianie elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas komunikacji.
 • Opanowanie sztuki konstruktywnych dyskusji.
 • Poszerzenie umiejętności jasnego i wiarygodnego przekazywania informacji oraz wyrażania własnych opinii.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.

 

Program szkolenia

1.   Psychologiczne aspekty w komunikacji z podwładnymi i w zespole

 • Czym jest  umiejętność komunikowania się z podwładnymi?
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 • Rola kierownika, lidera, menedżera w komunikowaniu się zespołu.  
 • Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny. 
 • Komunikaty JA- TY.
 • Elementy asertywności menedżera w rozmowie z podwładnym.
 • Słowa i zwroty które osłabiają przekaz informacji.
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
 • Pogłębione słuchanie i poziomy słuchania.

2.   Zasady udzielania informacji zwrotnej

 • Udzielanie informacji negatywnej podwładnemu. Jak przekazać informację zwrotną negatywną tak aby pracownik nie został zdemotywowany?
 • Dlaczego czasami feedback nie działa? – metaprogramy.
 • Feedback a motywatory życiowe.
 • Praktyczne wykorzystanie  „Kanapki Krytyki”, kiedy nie działa?
 • „Kanapki Krytyki w Dialogu”.
 • Zastosowanie metody FUKO, Z-FUKP-PZK

3.   Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej

 • Co powstrzymuje menedżerów przed  udzielaniem pozytywnej informacji zwrotnej.
 • 6 kroków udzielania informacji zwrotnej pozytywnej.
 • Różnice w udzielaniu informacji zwrotnej pozytywnej pracownikowi zmotywowanemu i świadomemu a wycofanemu i nieświadomemu pracownikowi.

4.   Rozmowy o charakterze korygującym, reprymendy

 • Przygotowanie i zasady prowadzenia rozmowy korygującej. 
 • Informowanie o konsekwencjach .
 • Zmiana zachowań niepożądanych – OPOP
 • Metoda wypracowania wspólnego celu rozwojowego.

5.   Komunikacja w stylu Coachingowym

 • Jak komunikacja w stylu coachingowym wpływa na podwładnych.
 • Techniki zadawania pytań budujących poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie.
 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia - mocne pytania.
 • Pytania, które rodzą refleksje, działanie, zmieniają perspektywę.
 • Wydobycie z podwładnego motywacji, chęci do działania i wiary we własne możliwości.
 • Model Grow.
 • Okazanie docenienia pracownika i jego wpływ na wzrost motywacji i zaangażowania.
 • Ćwiczenie  „pawie oko”, „naciąganie gumy”, „SMARTER”

6.   Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej pracy zespołu

 • Zasady komunikacji obowiązujące w zespole.
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji.
 • Elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji.
 • Czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji.

 

Gry i symulacje, które zostaną wykorzystane podczas szkolenia:

- Wyspa Skabów

- Fabryka życzeń

- Team Balance

- Symulacje rozmów z pracownikami – warsztaty

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300zł. netto 

Trener:  Magdalena Wojtkowiak/ Julita Dadej

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 11-12.06.2018

 

Cena szkolenia obejmuje:

 •  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 •  doświadczonego trenera, praktyka biznesu
 •  udostępnienie sali szkoleniowej
 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwy kawowe
 •  lunch
 •  certyfikat ukończenia szkolenia
 •  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.