Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 533 164 515

tel. 795 058 864
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Umiejętności komunikacyjne w procesie sprzedaży

Skuteczna komunikacja narzędziem budowania autorytetu handlowca.

 Celem szkolenia jest:

 • Rozwój indywidualnych umiejętności porozumiewania się z klientem.
 • Ocena skuteczności metod komunikacji w roli handlowca.
 • Wypracowanie strategii skutecznego prezentowania oferty z użyciem perswazji osobistej.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w pracy handlowca.


Program szkolenia:

Umiejętności komunikacyjne handlowca

 • Rola i zadania efektywnej komunikacji w pracy handlowca.
 • Nastawienie emocjonalne i jego wpływ na kontakt z klientem.
 • Wpływ motywacji wewnętrznej handlowca na proces komunikacji z klientem.

ćwiczenia: rola handlowca i jego wpływ na przepływ komunikatu sprzedażowego i prezentację oferty.

Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i sterowania rozmową

 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i przekonywania.
 • Typy psychologiczne rozmówcy, sposoby rozpoznania w pierwszym kontakcie.
 • Uzyskiwanie istotnych informacji w trakcie rozmowy „o niczym” z klientem.
 • Wpływ „mojego tunelu komunikacyjnego” na przepływ i odbiór informacji.

ćwiczenia: aktywne słuchanie, a przekształcanie informacji.

 Rozwijanie umiejętności przekonywania do swojego stanowiska 

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała i głosu w rozmowie.
 • Interaktywna prezentacja swojego stanowiska.
 • Techniki retoryczne w przekonywaniu do swojego stanowiska, produktu, oferty.

Budowanie pozytywnych relacji z klientem

 • Świadome budowanie relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Techniki  skutecznej odmowy opartej na zasadach asertywnych, świadome kształtowanie formy i treści przekazu.

ćwiczenia: analiza oparta na studium przypadku budowania relacji z klientami.

Pokonywanie barier komunikacyjnych i sytuacji konfliktowych na linii handlowiec- klient

 • Sytuacje kryzysowe jako szanse na nowe otwarcie w relacjach z klientami.
 • Manipulacje w procesie porozumiewania się, rozpoznawanie i metody ich neutralizacji.
 • Metody rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych z klientem.
 • Kto jest moim trudnym klientem i dlaczego?

 Asertywność w pracy handlowca

 • Praktyczne zasady zachowań asertywnych, a rola handlowca.
 • Metody unikania pułapek i oporów wewnętrznych.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania się w pracy handlowca.

Wpływ dominacji półkul mózgowych na przekaz i odbiór komunikatu

 • Schemat procesu komunikacji.

 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

ABC przedstawiciela handlowego

Negocjacje handlowe

Autoprezentacja handlowca

Techniki sprzedaży 
 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.