Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 533 164 515

tel. 795 058 864
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Umiejętności osobiste

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Zarządzanie Emocjami

Kształtowanie postawy i komunikacji asertywnej

Skuteczna komunikacja w Zespole

 

 

 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak ustalać priorytety zgodnie z praktycznymi i łatwymi do zastosowania zasadami.

  • Uzyskają wiedzę jak korzystać ze sprawdzonych narzędzi usprawniających zarządzanie swoim czasem takich jak: Macierz Eisenhowra, Linia czasu, technika ABC, metoda ALPEN.

  • Będą potrafili efektywnie zaplanować szereg zadań.

  • Nauczą się jak wyznaczać cele krótko i długoterminowe, będą ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie.

  • Przećwiczą techniki pomagające efektywnie wykorzystywać swój czas pracy, nauczą się jak radzić sobie ze złymi nawykami i „złodziejami czasu”.

  • Będą potrafili kształtować swoją efektywność zarządzania zadaniami w pracy indywidualnej oraz zespołowej.

  • Wykształcą postawę osób szanujących czas własny oraz czas innych osób – współpracowników.

 

Zarządzanie czasem a efektywność osobista.


• Jak tworzyć własny proces zarządzania sobą w czasie.
• Przyczyny tracenia czasu w pracy i życiu.
• Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na nasz czas.

Złodzieje czasu w pracy i życiu.


• Jak radzić sobie w sytuacjach, które marnują cenny czas.
• Kto lub co jest moim „złodziejem czasu”?
• Kategorie złodziei czasu, łatwe do zdefiniowania i te „niewidoczne dla oczu”.

Efekt piły w pracy.


• Zakłócenia- pożeracze energii i czasu w pracy i życiu prywatnym.
• Sytuacje, w których tracimy 28% naszego czasu.
• Czas czerwony, czas zielony – nie rób drugiemu co tobie niemiłe.


Umiejętność wyznaczania celów.


• Świadomość własnych celów.
• Jak formułować cele by zwiększyć szansę ich realizacji?
• Zastosowanie metody SMART – od marzenia do wyniku.
• Ustalenie zadań wynikających z celów. Zjedz słonia po kawałku czyli podział dużego celu na mniejsze zadania.


Wyznaczanie priorytetów w pracy.


• Matryca Eisenhowra – prosty sposób na ustalanie priorytetów.
• Praca z I i II ćwiartką jako podstawa równowagi w życiu.
• Reguła L. Pareto i moje najważniejsze 20%.
• Pożary, deadliny, wszystko na wczoraj - czy jestem uzależniony od spraw pilnych?
• Konsekwencja przebywania w jednej z ćwiartek.
• Prawo Parkinsona i jego zastosowanie w podejściu do wykonywanych zadań.

Na co przeznaczam mój czas - tworzenie i stosowanie rejestru czynności.


• Efektywne wykorzystanie czasu - od analizy do zmiany.
• Jak rozplanować czas w kalendarzu?
• Zbuduj własny harmonogram.
• Błędy w pracy z listą zadań. Jak tworzyć listy zadań aby nie marnować cennego czasu i energii.
• Świadome i produktywne wykorzystanie listy zadań.
• Plan a realizacja - kontrola i konsekwencja w realizacji planu.


Kluczowe reguły dobrego planowania i zarządzania czasem.


• Metoda ALPEN-praktyczne wykorzystanie metody w indywidualnym określaniu priorytetów oparte o sytuacje obecną uczestników.
• Technika ABC w selekcji zadań – czy wszystko jest jednakowo ważne?
• Technika POMODORO – 25 minut – dużo czy mało?
• Linia czasu, czyli technika planowania od końca.
• Sowa czy Skowronek - jak efektywnie rozplanowywać zadania w ciągu dnia.
• Zjedz tę „żabę” – dlaczego odkładamy na później. Syndrom samo-utrudniania czyli projektowanie porażki.Polaryzacja i jej wpływ na terminowe wykonywanie zadań.


Wpływ braku czasu i zaległości  a  poziom stresu.


• Skutki nieskutecznego zarządzania sobą w czasie.
• Sposoby dbania o własne zasoby energii.
• Prokrastynacja - przyczyny i jak z nią walczyć.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.