Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarządzanie czasem, organizacja pracy podwładnych

Czas to cenna rzecz, którą w takiej samej ilości otrzymują wszyscy ludzie, bez względu na zasobność portfela. Czasu nie jesteśmy w stanie wydłużyć, każdy dzień ma 24 godziny i ani mniej ani więcej dlatego tak ważne jest aby nauczyć się nim dobrze gospodarować. Umiejętnośc ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do osob  dla których planowanie zadań własnych oraz podwładnych jest elementem pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Poznanie zasad zarządzania czasem.
 • Nauczenie się ustalania priorytetów zgodnie z przedstawionymi zasadami.
 • Nauczenie się jak wyznaczać cele krótko i długo terminowe, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie.
 • Poznanie metod radzenia sobie ze „złodziejami czasu”.
 • Będą potrafili kształtować swoją efektywność zarządzania zadaniami w pracy indywidualnej oraz zespołowej.
 • Poznają techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu.
 • Nauczą się jak radzić sobie ze stresem i presją czasu.
 • Zrozumieją jak wiele korzyści przynosi skuteczne delegowanie zadań.
 

Program szkolenia

Analiza efektywności osobistej 

 • Czym jest zarządzanie sobą w  czasie.
 • Przyczyny tracenia czasu w pracy i życiu.
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne  wpływające na nasz czas
 • Zdefiniowanie własnych nawyków wpływających na skuteczność naszego działania.

Złodzieje czasu w pracy i życiu

 • Jak radzić sobie w sytuacjach, które marnują cenny czas.
 • Kto lub co jest moim „złodziejem czasu”? Określ swoich złodziei czasu.
 • Kategorie złodziei czasu.

Efekt piły w pracy

 • Zakłócenia - pożeracze energii i czasu.
 • Czas czerwony, zielony i żółty.
 • Sytuacje, w których tracimy 28% naszego czasu.

Umiejętność wyznaczania celów

 • Świadomość własnych celów.
 • Cele prywatne i cele zawodowe.
 • Jak formułować cele by zwiększyć szansę ich realizacji.

Matryca Eisenhowra

 • Skuteczne wykorzystanie Matrycy w we wszystkich obszarach życia.
 • Korzyści płynące z wdrożenia Matrycy w pracy własnej oraz pracy podwładnych.

Na co przeznaczam mój czas - tworzenie i stosowanie rejestru czynności

 • Efektywne wykorzystanie czasu - od analizy do zmiany.
 • Jak rozplanować czas?
 • Priorytety – reguła Pareto.
 • Zbuduj własny harmonogram.
 • Wykorzystanie listy zadań do wykonania.
 • Krzywa sprawności.
 • Plan a realizacja - kontrola i konsekwencja w realizacji planu.

Podstawowe reguły dobrego planowania i zarządzania czasem

 • Metoda ALPEN.
 • Technika ABC.

Delegowanie i monitorowanie zadań

 • Istota i funkcja delegowania zadań.
 • Korzyści wynikające z delegowania odpowiedzialności i zadań.
 • Poziomy delegowania.
 • Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników. 
 • Znaczenie właściwego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień. 

Zasady skutecznego delegowania zadań

 • Odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi.
 • Oczekiwania wobec pracowników. 
 • Uprawnienia pracowników - decyzyjność. 
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.
 • Techniki delegowania zadań i przygotowanie planu. 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.