Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Szkolenia zarządzanie projektami

Proponowane szkolenia „Zarządzanie Projektami” to spotkania z wykwalifikowanymi trenerami, które swoim tematycznym zakresem obejmują wszystkie zagadnienia – w tym także metodologię – związaną z pracą projektową. Dotykają także problematyki zarządzania ryzykiem i zmianą.

W obszarze poruszanej przez nas tematyki odwołujemy się do światowych metodyk PRINCE2, IPMA, PMI.

CEL

Naszym nadrzędnym celem jest zapoznanie wszystkich uczestników z ogólną metodologią oraz powszechnymi zasadami efektywnego kierowania przedsięwzięć biznesowych. Dbamy o to, aby naszym szkoleniom z zarządzania projektami towarzyszyło nie tylko przekazywanie teorii, ale również wiedzy praktycznej.

DLA KOGO?

Szkolenia z zarządzania projektami to cykle przygotowane z myślą o wszystkich osobach odpowiedzialnych za prowadzenie, kontrolowanie prac projektowych, ich finalizowanie oraz dla osób biorących w udział w tego typu przedsięwzięciach.

CO ZYSKUJĄ UCZESTNICY?

 • zyskują wiedzę w zakresie zarządzania projektami,
 • zdobywają i rozwijają praktyczne umiejętności prowadzenia danego przedsięwzięcia,
 • zapoznają się z ogólnymi zasadami oraz metodologią zarządzania ryzykiem i zmianą.

Program

1. Czym tak naprawdę jest projekt? – podstawowe pojęcia i zagadnienia:

 • definicja i najważniejsze cechy,
 • podstawowe parametry projektów biznesowych,
 • z jakimi ograniczeniami musimy się liczyć (aspekt jakości, zakresu działań, budżetu, którym dysponujemy oraz czasu)?
 • podstawy biznesowe a cel naszych działań,
 • podstawowa metodyka działań – Prince2, IPMA, Agile, PMBOK,
 • cyk życia przedsięwzięć projektowych – ich fazy oraz procesy.

2. Jakie role i obowiązki musimy przydzielić?

 • główne role i stanowiska – spoczywająca na nich odpowiedzialność oraz zakres działań,
 • struktura organizacji działań oraz sposoby tworzenia zespołu wykonawczego.

3. Kierowanie zespołem wykonawczym:

 • jaka jest rola menedżera?
 • kim tak naprawdę jest lider zespołu?
 • jakimi kompetencjami powinien dysponować menadżer i jakie zadania na nim spoczywają?
 • jak powinno wyglądać kierowanie pracą zespołu?
 • jakie zasady powinny obowiązywać w zespole?
 • rola komunikacji w zespole a przepływ informacji.

4. Logistyka, czyli planowanie i wdrażanie:

 • omówienie procesu zarządzania (w aspekcie zakresu działań),
 • przedstawienie struktury podziału prac (WBS),
 • wywiązywanie się z terminów oraz właściwe przygotowanie harmonogramu prac,
 • kamienie milowe – ich planowanie oraz realizacja,
 • wykres Gantta i realizacja działań zgodnie z metodami liniowymi,
 • wykorzystanie metod sieciowych – m.in. metoda ścieżki krytycznej CPM.

5. Efektywne zarządzanie budżetem:

 • opracowanie budżetu,
 • zachowywanie i zagospodarowywanie rezerw budżetowych,
 • procesy dysponowania i gospodarowania budżetem,
 • wykorzystywanie metody wartości wypracowanej Earned Value.

6. Poprawne monitorowanie i właściwe raportowanie działań:

 • jakimi narzędziami monitorowania dysponujemy?
 • w jaki sposób raportować?

7. Właściwe zarządzanie ryzykiem:

 • jakie są kategorie ryzyk oraz jak wygląda ich klasyfikacja?
 • prawidłowy proces zarządzania ryzykiem,
 • sprawna identyfikacja ryzyka (wraz z jego monitorowaniem i kontrolowaniem),
 • opracowywanie i wdrażanie działań zapobiegawczych.

8. Wprowadzanie zmian:

 • rodzaje możliwych zmian oraz proces zarządzania nimi.

9. Finalizowanie działań:

 • ostateczne weryfikacja oraz raport końcowy.

Szkolenia z zarządzania projektami pozwolą Państwu również na skorzystanie z indywidualnej konsultacji z trenerem.

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Przywództwo dla menedżerów w praktyce

Zarządzanie czasem

 

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.