Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami obejmujące wprowadzenie do tematyki projektowej, metodologię zarządzania projektem, jego parametrami oraz zasobami, a także zarządzanie ryzykiem i zmianą.

W obszarze tematyki zarządzania projektami odwołujemy się do światowych metodyk PRINCE2, IPMA, PMI.

Celem szkolenia jest

Zapoznanie uczestników z metodologią i zasadami efektywnego prowadzenia przedsięwzięć projektowych. Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami i jego składowymi.

Adresatami szkolenia są

Osoby zarządzające przedsięwzięciami, kierowników projektów oraz wszystkich osób biorących udział w projektach i pragnących nabyć solidną i praktyczną wiedzę związaną z zarządzaniem projektami.

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami
 • zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia przedsięwzięcia – projektu
 • poznanie zasad i metod zarządzania ryzykiem projektowym i zmianą

 

Program Szkolenia

1. Jak definiujemy projekt i co go charakteryzuje  

 •  co to jest projekt
 • cechy charakterystyczne projektu
 • podstawowe parametry projektu
 • ograniczenia projektu - czas, zakres, budżet, jakość
 • co to jest i jakie znaczenie ma uzasadnienie biznesowe i cel projektu
 • jak formułować koncepcję i cele projektu
 • dlaczego projekty się nie udają?

2. Zarządzanie przez projekty 

 • po co nam projekty - wymagania nowoczesnej gospodarki
 • projekt  a proces – podobieństwa i różnice
 • cechy zarządzania przez projekty
 • czym charakteryzują się organizacje projektowe
 •  

3. Główne role w projekcie 

 • struktura organizacyjna projektu jako odzwierciedlenie aspektu biznesowego projektu
 • struktura, rola i zadania Komitetu Sterującego
 • rola i zadania kierownika projektu

 4. Cykl życia projektu 

 • etapy projektu
 • fazy projektu
 • procesy w cyklu życia projektu

 5. Czym jest zarządzanie projektami i jak je usprawniać

 • na czym polega zarządzanie projektem
 • w czym są podobne, a czym się różnią podstawowe standardy i metodyki zarządzania projektami – PMBOK, Prince2, IPMA, Agile
 • jakie procesy składają się na zarządzanie projektami

 6. Zarządzanie zakresem projektu 

 • co to jest zakres projektu
 • jak przebiega proces zarządzania zakresem
 • w jakim celu i jak tworzyć strukturę podziału prac WBS

 7. Zarządzanie czasem w projekcie

 • znaczenie czasu i terminu w projekcie
 • proces zarządzania czasem w projekcie
 • jak planować prace w projekcie i budować harmonogram
 • metody liniowe  - wykres Gantta
 • metody sieciowe – metoda ścieżki krytycznej CPM
 • kamienie milowe w projekcie

 8. Zarządzanie budżetem 

 •  budżet projektu
 • rezerwy budżetowe
 • proces zarządzania budżetem
 • metoda wartości wypracowanej Earned Value

9. Zarządzanie ryzykiem projektowym 

 • czym jest est ryzyko w projekcie
 • kategorie i klasyfikacja ryzyka
 • jak analizować i zarządzać ryzykiem w projekcie
 • proces zarządzania ryzykiem
 • identyfikacja ryzyka – rejestr ryzyk
 • ilościowa i jakościowa analiza ryzyka
 • reakcja na ryzyko
 • monitorowanie i kontrola ryzyka - macierz ryzyka, tolerancja

 10. Zmiany w projekcie 

 • co to jest zmiana projektowa
 • rodzaje zmian
 • rejestr zmian – zagadnień projektowych
 • proces zarządzania zmianami projektowymi

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 22-23.05.2018

 

Daria Lewandowska

Akredytowany Coach ICF, Certyfikowany Project Manager

Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członkini Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz rzecznik projektu „Aktywni i Kreatywni – Polacy w Europie”. Magister Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej i międzykulturowej oraz zarządzania projektami. Więcej

 

 

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.