Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarządzanie przez Motywowanie- Motywacja 3.0

Dla kogo:

Kierownicy, Dyrektorzy, Liderzy zespołów.

Cele i korzyści:

 • Zdobycie nowych umiejętności z zakresu automotywacji i motywowania innych.
 • Lepsze poznanie i zrozumienie własnych motywatorów.
 • Poznanie oraz efektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału.
 • Lepsze poznanie swoich podwładnych oraz tego, co nimi kieruje.
 • Poznanie prostych i skutecznych narzędzi do motywacji.
 • Uzyskanie wiedzy na temat, jak budować motywację własną i podwładnych do pracy.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez wykorzystanie pełnego potencjału zespołu.

Przed realizacja szkolenia każdy Uczestnik wypełnia test zawierający 128 neutralnych, niesugerujących pytań . Wynikiem testu jest indywidualny profil motywatorów życiowych wraz z raportem.

Profil RMP stanowi bazę wyjściową do pracy trenera z uczestnikami podczas warsztatów.

 

Program Szkolenia

1. Podstawy teorii motywacyjnych  - teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne.

 • Rodzaje motywacji, model Maslowa, Model Herzberga.
 • Rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi.

2. Podejście do motywacji – od Motywacji 1.0 do Motywacji 3.0.

3. Techniki motywacyjne Motywowanie pracowników przy użyciu środków poza finansowych.

 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Motywacja „Do celu i Od problemu”.
 • Metody motywowania pozapłacowego:

   - Osiągnięcia

   - Uznanie

   - Odpowiedzialność

   - Wywieranie wpływu

   - Rozwój osobisty

 • Rozpoznawanie spadku motywacji.
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 • Kiedy rozmowa z podwładnym jest motywująca a kiedy demotywująca?

4. Diagnoza motywatorów życiowych w oparciu o Reiss Motivation Profile.

 • 16 motywatorów życiowych – geneza, terminologia.
 • Moje życiowe motywatory - mocne strony, cele i wartości.
 • Osobowość pracownika a motywatory.
 • Diagnoza motywatorów podwładnego.
 • Motywatory podwładnego a moje motywatory.
 • Trzy stopnie postrzegania: Jak widzimy siebie samych? Jak widzimy innych? Jak widzą nas inni?
 • Diagnoza i aktywacja mojego niewykorzystanego (podświadomego) potencjału.

5. Jak określić (wewnętrzną) motywację i potrzeby innych?

 • Jak przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami.
 • Jak stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

6. Komunikacja zgodna z wewnętrznymi potrzebami Pracownika.

7. Zastosowanie RMP w zarządzaniu - indywidualnego podejścia do pracowników w zależności od kombinacji motywatorów.

8. Jakie motywatory odpowiadają za sukcesy na poszczególnych stanowiskach?

 • Motywatory handlowca, księgowej
 • Motywatory kariery

9. Wpływ motywatora „Władza” i „Niezależność” na styl kierowania zespołem.

10. Kombinacje motywatorów wpływające na powstawanie konfliktów w zespole.

 • Kiedy pojawia się sarkazm?

11. Uznanie jako najtańsza forma motywacji.

12. Budowanie skutecznych zespołów – co motywuje mój zespół?

 

Szkolenie oparte jest na metodzie Reiss Motivation Profile. 

 

Dowiedz się więcej o RMP >>>

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener:  Magdalena Wojtkowiak/ Julita Dadej

Koszt szkolenia: 1500zł. netto 

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia:  8-9.10.2018

 

Trenerzy

Magdalena Wojtkowiak

Dyplomowany  Trener Biznesu, Certyfikowany Coach ACC ICF, Master Reiss Motivation Profile. Certyfikowany Trener Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Dyrektor Zarządzający Future Skills. Doświadczony Menedżer Sprzedaży. 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, przywództwa, komunikacji, sprzedaży oraz negocjacji. Opracowuje i realizuje projekty rozwoju kadry kierowniczej z zakresów zarządzania zespołami, zarządzania czasem oraz organizacją pracy. Prowadzi projekty związane z rekrutacją pracowników. Więcej

 

 

  Julita Dadej

Dyplomowany Trener Biznesu z wieloletnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Master Reiss Motivation Profile oraz Reiss School Motivation. 

Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów „Moderator”, Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym,  studiów Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry kierowniczej firm produkcyjnych m.in. z obszarów: zarządzania zespołem, motywowania, budowania zespołu produkcyjnego, komunikacji.  Więcej

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.