Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 533 164 515

tel. 795 058 864

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć umiejętności planowania i organizacji czasu w pracy oraz życiu, menedżerów, kierowników, liderów projektu dla których planowanie zadań własnych oraz podwładnych jest elementem pracy, wszystkich zainteresowanych tematyką efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznają zasady zarządzania czasem
 • Dowiedzą się ustalić priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami
 • Będą potrafili efektywnie zaplanować szereg zadań
 • Nauczą się jak wyznaczać cele krótko i długo terminowe, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie
 • Efektywnie wykorzystywać swój czas pracy i radzić sobie ze „złodziejami czasu”
 • Zdefiniują własnych złodziei czasu w pracy oraz życiu prywatnym
 • Będą potrafili kształtować swoją efektywność zarządzania zadaniami w pracy indywidualnej oraz zespołowej
 • Poznają techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu
 • Nauczą się jak radzić sobie ze stresem i presją czasu
 • Zrozumieją jak wiele korzyści przynosi skuteczne delegowanie zadań

  

Program Szkolenia

1. Analiza efektywności osobistej

 • Czym jest zarządzanie sobą w  czasie
 • Na co zużywamy nasz czas?
 • Przyczyny tracenia czasu w pracy i życiu
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne  wpływające na nasz czas
 • Zdefiniowanie własnych nawyków wpływających na skuteczność naszego działania
 • Własne nastawienie a wpływ na efektywność naszych działań

2. Złodzieje czasu w pracy i życiu

 • Jak radzić sobie w sytuacjach, które marnują cenny czas
 • Kto lub co jest moim „złodziejem czasu”? Określ swoich złodziei czasu
 • Kategorie złodziei czasu

3. Efekt piły w pracy

 • Zakłócenia- pożeracze energii i czasu
 • Czas czerwony, zielony i żółty

 4. Umiejętność wyznaczania celów

 • Świadomość własnych celów
 • Cele prywatne i cele zawodowe
 • Jak formułować cele by zwiększyć szansę ich realizacji

5. Matryca Eisenhowra

 • Skuteczne wykorzystanie Matrycy w we wszystkich obszarach życia
 • Korzyści płynące z wdrożenia Matrycy w pracy własnej oraz pracy podwładnych

6. Na co przeznaczam mój czas- tworzenie i stosowanie rejestru czynności

 • Efektywne wykorzystanie czasu - od analizy do zmiany
 • Jak rozplanować czas?
 • Priorytety – reguła Pareto
 • Zbuduj własny harmonogram
 • Wykorzystanie listy zadań do wykonania
 • Krzywa sprawnośći
 • Plan a realizacja - kontrola i konsekwencja w realizacji planu

7. Podstawowe reguły dobrego planowania i zarządzania czasem

 • Metoda ALPEN
 • Technika ABC

8. Wpływ braku czasu i zaległości  a  poziom stresu

 • Skutki nieskutecznego zarządzania sobą w czasie
 • Stres, brak czasu, zaległości jako czynniki destrukcyjne
 • Sposoby na opanowanie stresu w pracy i nie tylko

9. Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później

 • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie – zasady skutecznego delegowania.
 • Co może mi pomóc w skutecznym zarządzaniu czasem i sobą w czasie?

10. Delegowanie zadań

 • Dlaczego warto delegować zadania
 • Jak skutecznie delegować zadania
 • Poziomy delegowania
 • Problemy z delegowaniem i jak je rowiązać

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1100 zł. netto 

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 24-25.10.2017

Cena szkolenia obejmuje:

 •  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 •  doświadczonego trenera, praktyka biznesu
 •  udostępnienie sali szkoleniowej
 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwy kawowe
 •  lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenera

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.