Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarządzanie Zmianą

Cele szkolenia: 

Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarzadzania zmianą.Poznanie mechanizmów reakcji na zmianę.Podniesienie kompetencji w zakresie motywowania pracowników do sprawnego i skutecznego włączania się w proces zmian.Poznanie sposobów przygotowania do zmian i zmniejszanie oporu wobec zmian.

 

Korzyści:

 • Nabycie wiedzy jak dostosować się do zmian oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.
 • Pogłębienie umiejętności skutecznego planowania, organizowania oraz kontrolowania procesu zmian.
 • Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z poczuciem niepewności w sytuacji zmian.
 • Nabycie umiejętności pozytywnego postrzegania zmiany.
 • Efektywne radzenie sobie ze stresem i emocjami w sytuacji zmiany, konfliktu, oporu.
 • Kreatywne podejście do zmian. 

 

 Program Szkolenia

1. Zmiana – wybór czy konieczność

 • Motywy i cele zmian w przedsiębiorstwie.
 • Czym jest zmiana, rodzaje zmian.
 • Zmiany planowanie i nieplanowane.
 • Siły działające na rzecz zmian.
 • Reakcje pracowników na zmiany.
 • Opór wywołany zmianą.
 • Angażowanie pracowników w proces zmian.

 

2. Zarządzanie zmianą

 • Zmiana jako doskonalenie i "ożywienie” zespołu.
 • Zmiana jako wyzwanie – nowy początek i  szansa rozwoju.
 • Planowanie zmian i metod wdrażania.
 • Proces zarządzania zmianą –wytyczne.
 • Czynniki powodzenia zmian.
 • Różne podejścia do zarządzania zmianą. 
 • Style kierowania zmiana.
 • Sposoby komunikowanie o zmianach aby były akceptowane.
 • Oczekiwania zespołu w sytuacji zmiany.

 

3. Kadra menedżerska w sytuacji zmiany kluczowym czynnikiem sukcesu

 • Przygotowanie kadry do zmiany pod kątem kompetencji i umiejętności.
 • Jak pomóc zmianie odnieść sukces w organizacji.
 • Rola lidera w obliczu zmian. 
 • Metody mające za zadanie eliminowanie oporu pracowników wobec zmian.
 • Komunikacja i jej rola w sytuacji zmiany.

 

4. Zmiana jako sytuacja trudna- stresowa

 • Emocje i postawy w procesie zmian.
 • Zmiana jako sytuacja trudna- radzenia sobie ze zmianą.
 • Charakterystyka i cechy trudnej sytuacji.
 • Zmiana jako sytuacja stresowa.
 • Metody radzenia sobie ze stresem, metody minimalizacji stresu w sytuacjach trudnych.

 

5. Efektywność pracy w sytuacji zmiany

 • Zaangażowanie i efektywność w procesie zmian.
 • Dążenie do rezultatów.
 • Spirala pozytywnych emocji nakręcających do działania – myślenie pozytywne.

 

2 dniowe aktywne warsztaty opanowania umiejętności zarządzania zmianą. 

Uczestnicy, jak wstęp do warsztatów, biorą udział w symulowanej grze „Fabryka życzeń” lub „30 dni”. Podczas dalszej części warsztatów przerabiają ćwiczenia: „mapa wpływów”, „model Bandury” , „model Beer’a”. Prowadzone są dyskusje kontrolowane, burze mózgów, studia przypadków, analizy przypadków i analizy własnych możliwości.

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.