ZESPÓŁ FUTURE SKILLS

Najważniejsi są dla nas ludzie!

Wybierając Future Skills współpracujecie Państwo z ponad 20 Trenerami, Coachami , Konsultantami i Psychologami którzy:

  • mają bogate doświadczenie biznesowe w pracy dla polskich i zagranicznych firmach;
  • tworzą unikatowe programy szkoleniowe, wdrażają efektywne procesy, procedury i narzędzia rozwojowe
  • projektując rozwiązania dostosowują je do Państwa celów, potrzeb,  specyfiki pracy, kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • mają wysokie umiejętności interpersonalne i kulturę osobistą
  • z pasją i zaangażowaniem zrealizują setki projektów szkoleniowo-doradczych.

Nasi Trenerzy posiadają bogate doświadczenie biznesowe,  poparte sukcesami zawodowymi. Doświadczenie praktyczne daje nam kompetencje i umiejętności, którymi chcemy dzielić się i wykorzystywać  przy wspieraniu Państwa organizacji.

Wyznajemy zasadę, że najlepszym Trenerem jest ten, kto wiele lat praktykował w zakresie, z którego prowadzi szkolenie. Trenera dobieramy tak, aby mógł najlepiej spełnić oczekiwania i potrzeby szkoleniowe Państwa organizacji.

Magdalena Wojtkowiak

właścicielka Future Skills

Dyplomowany  Trener Biznesu, Certyfikowany Coach ACC ICF, Master Reiss Motivation Profile. Certyfikowany Trener Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Doświadczony Menedżer Sprzedaży. 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, przywództwa, komunikacji, sprzedaży oraz negocjacji. Opracowuje i realizuje projekty rozwoju kadry kierowniczej z zakresów zarządzania zespołami, zarządzania czasem oraz organizacją pracy. Prowadzi projekty związane z rekrutacją pracowników.

Magdalena Wojtkowiak

Dyrektor Zarządzający

Dyplomowany  Trener Biznesu, Certyfikowany Coach ACC ICF, Master Reiss Motivation Profile. Certyfikowany Trener Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Dyrektor Zarządzający Future Skills. Doświadczony Menedżer Sprzedaży. 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, przywództwa, komunikacji, sprzedaży oraz negocjacji. Opracowuje i realizuje projekty rozwoju kadry kierowniczej z zakresów zarządzania zespołami, zarządzania czasem oraz organizacją pracy. Prowadzi projekty związane z rekrutacją pracowników.

Julita Dadej

Dyplomowany Trener Biznesu z wieloletnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Master Reiss Motivation Profile oraz Reiss School Motivation.

Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów „Moderator”, Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym, studiów Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry kierowniczej firm produkcyjnych m.in. z obszarów: zarządzania zespołem, motywowania, budowania zespołu produkcyjnego, komunikacji.

Magdalena Falkowska

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach ACC ICF, certyfikowany praktyk metody Points of You. Dziennikarz, prezenter i reporter telewizyjny.

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys w Krakowie. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, integracji zespołu, radzenia sobie ze stresem. Prowadzi coachingi z wykorzystaniem metody Points of You, bazującej na obrazie i słowie.

Cecylia Mazur

Dyplomowany Trener Biznesu, Certyfikowany Master NLP, Master Reiss Motivation Profile, akredytowany Coach ICF członek International Coach Federation, Dyplomowany Trener Mówców Publicznych.

Absolwentka Polskiej Akademii NLP. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie- specjalność: zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, specjalność: zarządzanie firmą. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, specjalność: psychologia komunikacji w biznesie, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalność: trener biznesu.

Rafał Brodowski

Ekspert w zakresie sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta. Trener- praktyk z ponad 16-letnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek politologia i nauki społeczne, Podyplomowych Studiów Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Akademia Trenera Biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej sprzedaży, negocjacji i obsługi klientów.

Klaudia Woszczyk

Trener FRIS ®, Psycholog społeczny, certyfikowany Business Coach, trener umiejętności psychospołecznych dla menedżerów, specjalista komunikacji menedżerskiej, Praktyk NLP, Partner Biznesowy MSC Sp. z o.o, Business Coach Future Skills.

Specjalizacją Klaudii jest coaching kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla w obszarze komunikacji, umiejętności liderskich i zarządzania. Oprócz tego pomaga menedżerom w kryzysie np. komunikacyjnym, finansowym lub mentalnym tupu burnout, w czasie zmiany kultury organizacji, lub zmian kadrowych. Pomaga również osobom awansującym na wyższe stanowiska w budowaniu autorytetu i odnalezieniu się w nowej roli. Pracuje według standardów International Association of Coaching Institutes.

Rafał Szcześniak

Ekspert w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office (Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist – MASTER). Trener z ponad 25-letnim doświadczeniem, redaktor techniczny, redaktor merytoryczny, grafik komputerowy, realizator filmów, reklam, dźwięku oraz muzyki, programista znający różne języki programowania, twórca aplikacji oraz baz danych.

Absolwent filologii polskiej (magister filologii) na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada Certyfikat MCT (Microsoft Certified Trainer) oraz Certyfikat MOS Master (Microsoft Office Specialist – MASTER), potwierdzający doskonałą znajomość produktów z zakresu produktów Microsoft Office (EXCEL, Word, PowerPoint, Access, Outlook).

Dorota Gębaczyk (Sitek)

Profesjonalny Trener Biznesu, Certyfikowany Project Menager, Absolwentka kursów i szkoleń typu Train the Trainers.

Prowadziła treningi komunikacyjne i zajęcia z komunikacji międzykulturowej w języku polskim i angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Handlowej (zajęcia: creative problem solving, crisis communication). Współpracuje również z Dolnośląską Szkołą Wyższą gdzie prowadzi warsztaty i zajęcia dydaktyczne w zakresie: socjologii ogólnej, socjologii w organizacji, negocjacji.

Daria Lewandowska

Akredytowany Coach ICF, Certyfikowany Project Manager

Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członkini Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz rzecznik projektu „Aktywni i Kreatywni – Polacy w Europie”. Magister Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej i międzykulturowej oraz zarządzania projektami.

Alicja Kopertyńska

Certyfikowany Trener Biznesu, Trener Wystąpień Publicznych, Logopeda Medialny, Mówca, Aktorka.

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi autorskie wykłady z wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji biznesowych, jak i również zajęcia ze sztuki mówienia dla słuchaczy studiów podyplomowych Trenera Biznesu. Jest ekspertem w swojej dziedzinie, laureatką wielu konkursów i mini form teatralnych. Dzieli się swoją pasją i wieloletnim doświadczeniem scenicznym.

Adriana Abramowska

Ekspert w dziedzinie zarządzania sprzedażą i dystrybucją, negocjacji i obsługi klienta w branży fmcg, HoReCa, farmaceutycznej oraz B2B, B2C.Trener- praktyk z ponad 18 letnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą.

Absolwentka szkoły trenerów ,, Moderator’’ oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, trener praktyk z 3 letnim doświadczeniem.

Ada zdobyła doświadczenie zawodowe, pracując od 2000 roku jako przedstawiciel handlowy w hurtowniach dystrybucyjnych fmcg, następnie w firmie Nivea na stanowiskach od przedstawiciela handlowego rynku detalicznego oraz sieci kanału nowoczesnego do menadżera sprzedaży kanału farmaceutycznego.

Szkolenia szyte na miarę!

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta tak, aby uczestnicy ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach. Podczas szkoleń wykorzystujemy licencjonowane gry szkoleniowe.

Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania

Zapraszamy do kontaktu!

tel. 574-340-420

Nasi Trenerzy szkolili między innymi pracowników firm:

 

Sprawdź też resztę naszej oferty!

KONTAKT

Future Skills Magdalena Wojtkowiak

e-mail: biuro@futureskills.pl
tel. + 48 531 058 864
tel. + 48 795 058 864

Adres biura, adres do korespondencji:

ul. Bociania 4
51-422 Wrocław

NIP 899-218-63-76
REGON 931991955