AKADEMIE FUTURE SKILLS

Czym są akademie Future Skills?

To kompleksowe, intensywne programy rozwojowe skoncentrowane na narzędziach. 75% stanowi trening, najczęściej własny oparty na sytuacjach z codziennej pracy. Każdy projekt składa się z  komplementarnych modułów, które stanowią kompletny proces bazujący na uzupełnieniu wiedzy,

praktycznych umiejętności i zmiany postaw i przekonań, które często sabotują nasze wyniki. Akademia Sprzedaży 3.0 oraz Akademia Lidera to odpowiedź na potrzeby naszych klientów, to zbiór tematów najczęściej realizowanych na drodze prowadzenia naszych klientów do osiągnięcia sukcesu.

Dostępne akademie

Akademia Lidera

Rozwój kompetencji liderów, menedżerów niższego i średniego szczebla ma za zadanie uświadomić tej grupie jak ważną pełnią rolę w firmie. To liderzy pracują bezpośrednio z pracownikami i mają na nich największy wpływ. Ich postawa stanowi wzorzec dla reszty załogi, a ich umiejętności decydują
o codziennej motywacji i efektywności pracowników.

Uczestnicząc w Akademii Lidera dowiesz się, jak:

 • Oddziaływać na zespół na poziomie wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw,
 • Zwiększać osiągane wyniki,
 • Zorganizować własny czas pracy i podległego zespołu,
 • To co mówisz i jak mówisz wpływa na innych,
 • Zrozumieć, jak motywować siebie i innych, uwzględniając posiadane zasoby i okoliczności,
 • Delegować, monitorować i egzekwować efekty wykonanej pracy,
 • Podejmowane decyzje wpływają na jednostkę i całą organizację,
 • Właściwie rozumieć rolę lidera i wynikające z niej wyzwania,
 • Odkryć rzeczywisty potencjał swoich ludzi i zwiększyć ich samodzielność

Akademia Sprzedaży 3.0

Aktywna sprzedaż jest procesem bardzo złożonym i trudnym. Sukces na polu sprzedaży wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Handlowcy nie tylko  muszą nieustannie poszukiwać nowych klientów ale także muszą zmierzyć się z obiekcjami klientów, barierami komunikacyjnymi, konkurencją, rozmowami o cenie, celami sprzedażowymi oraz  swoimi własnymi przekonaniami i motywacją wewnętrzną.

Akademia Sprzedaży to program rozwojowy będący praktycznym treningiem umiejętności, które są niezbędne w pracy handlowca.

Akademia składa się z trzech synergicznych modułów. Program jednak jest tak przemyślany, że umożliwia pełnowartościowy udział jedynie w wybranej części lub całości cyklu.

Korzyści z udziału w akademii Sprzedaży 3.0

 • Świadome kierowanie procesem sprzedaży.
 • Nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb klienta, prezentacji produktu oraz zamykania rozmowy handlowej.
 • Poznanie narzędzi komunikacyjnych.
 • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych.
 • Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z klientami.
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami.
 • Zwiększona motywacja handlowców.

Co oferujemy
naszym Klientom?

W kontaktach z naszymi klientami, partnerami, dostawcami i współpracownikami kierujemy się niezmiennie pięcioma podstawowymi wartościami: Odpowiedzialność, Doświadczenie, Rozwój, Profesjonalizm, Partnerstwo.

Analiza potrzeb szkoleniowych

Wspólnie z Klientem dokonujemy diagnozy stanu obecnego, definiujemy kluczowe do rozwoju lub zmiany cele i wyzwania.

Projektowanie i przeprowadzanie szkoleń biznesowych

Projektujemy praktyczne szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Uzgadniamy środki i metody działania wykorzystywane w trakcie projektu.

Ewaluacja prowadzonych szkoleń

Podsumowujemy efekty prowadzonych szkoleń i rekomendujemy dalsze kroki rozwojowe. Oferujemy wsparcie po zakończeniu projektu.

Szkolenia szyte na miarę!

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta tak, aby uczestnicy ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach. Podczas szkoleń wykorzystujemy licencjonowane gry szkoleniowe.

Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania

Zapraszamy do kontaktu!

tel. 574-340-420

Z naszych usług skorzystali między innymi:

 

Future Skills Magdalena Wojtkowiak

e-mail: biuro@futureskills.pl
tel. 574 340 420

Adres biura, adres do korespondencji:

ul. Bociania 4
51-422 Wrocław

NIP 899-218-63-76
REGON 931991955