Audyt procesów

Jak przeprowadzamy Audyt procesów?

1. Diagnoza (obserwacja) stanu aktualnego

Przeprowadzenie przeglądu procesów produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem struktury, działania i wydajności procesów, systemu kontroli i zarządzania względem standardów operacyjnych dla przemysłu produkcyjnego.

2. Analiza stanu aktualnego

Ocena i ewaluacja systemu pod względem:

 • zgodności z założeniami dla systemów Lean Manufacturing,
 • organizacji pracy i poprawności merytorycznej względem efektywnego zarządzania procesami, i wykorzystania dostępnych zasobów,
 • identyfikacja przyczyn istniejących i potencjalnych problemów,
 • identyfikacja strat i ,,wąskich gardeł,, w procesie produkcji, magazynowania i logistyki wewnętrznej
 • procesu planowania produkcji
 • systemu obiegu i analizy informacji
 • współpracy międzywydziałowej
 • wpływu gospodarki magazynowej na proces produkcji.

3. Raport z Audytu dla klienta

Raport zawiera szczegółowe dane audytowanych procesów głównych i wspierających, ich analizę i rekomendacje w kierunku usprawnienia przepływu w procesach produkcyjnych i magazynowych.

Opis z audytu pozwala klientowi spojrzeć obiektywnie na organizację i podjęcie działań zmierzających do poprawy wydajności przedsiębiorstwa i redukcji kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

4. Omówienie raportu – wnioski, rekomendacje

Obserwacje z Audytu procesów oraz raport mogą zostać omówione szczegółowo podczas konsultacji z ekspertem. Są to dodatkowe wnioski, jak również zaplanowanie dalszych kroków optymalizacji procesu.

*Audyt jest często pierwszym krokiem w całym projekcie optymalizacji procesów firmowych.

Chcesz przeprowadzić Audyt w swojej firmie i zbadać skuteczność procesów?

Kiedy warto przeprowadzić Audyt?

Audyt procesów przeprowadza się w momencie, kiedy potrzebne jest sprawdzenie i analiza danego procesu, głównie przed, w trakcie i po wprowadzeniu w nim zmian.

Sytuacje, w których warto przeprowadzić Audyt to:

 • Jeśli proces jest niestabilny i mało skuteczny – pojawiają się błędy, generowane są duże koszty…
 • Przed wprowadzeniem nowych procesów, standardów lub nowych obszarów działań do firmy – Audyt pomoże ocenić ryzyko i gotowość przedsiębiorstwa na zmiany.
 • Dla nowego działu lub zespołu pracowników (jak również otwierając nową filię – zakład produkcyjny, magazyn, biuro obsługi klienta).
 • W przypadku zmiany zarządzania procesem np. zmiany osób odpowiedzialnych za kontrolę lub określenia nowych wskaźników mierzenia efektywności.
 • Cyklicznie np. co kilka miesięcy, jako sposób monitorowania procesu i ciągłego rozwoju firmy.

Przykładowe rezultaty naszych Audytów

Analiza wskaźników wykazała, że 3 z 4 etapów cyklu produkcyjnego są opóźniane przez ten sam czynnik -po jego zoptymalizowaniu czas cyklu skrócił się z 8 do 3 dni.

Produkt, który generował najwięcej reklamacji i niezadowolenia klientów stał się jednym z top produktów firmy – dzięki wykryciu i wyeliminowaniu błędów w procesie, generujących usterki.

Audyt procesu sprzedażowego pokazał, że jednym z głównych powodów spadku sprzedaży były problemy na poziomie dostaw i komunikacji z klientami w tym temacie – ich wyeliminowanie spowodowało, że firma zwiększyła sprzedaż o ponad 100 tys. zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Audytor na hali produkcyjnej dostrzegł nieoptymalne ustawienia maszyn, które wynikały z braku odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Opracowanie nowego systemu wdrożenia pracownika podniosło wydajność procesu i zredukowało liczbę przestojów.

Audyt procesu produkcyjnego wykazał duże straty w materiale i podniesione koszty utylizacji odpadów. Wdrożenie usprawnień zasugerowanych w raporcie zmniejszyło ilość marnowanego materiału i pozwoliło firmie przeznaczyć środki “ze śmieci” na rozwój i modernizację hali.

Obserwacja procesu przygotowania dostaw dla klientów pomogła firmie odkryć, że nowy wprowadzony przez nią system nie spełnia potrzeb pracowników i nie podnosi wydajności. Proste zmiany pozwoliły szybko naprawić błąd i oszczędziły firmie miesięcy poszukiwania przyczyny problemu.

Klienci, którzy nam zaufali:

produkcja
produkcja
produkcja

Dowiedz się więcej –Audyt procesów

Czym jest Audyt Procesów?

Audyt procesów produkcji, magazynu, usługowych itd., jest to badanie, dogłębna analiza oraz ocena skuteczności danego procesu w firmie.

W Future Skills Audyt procesów realizują eksperci z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu zmian w firmach przemysłowych i usługowych. Audyt przeprowadzamy na „żywym” organizmie, czyli bezpośrednio np. na hali produkcyjnej.

Eksperci obserwują przebieg procesu, działania pracowników, analizują wyniki, oceniają, na jakim poziomie realizowane są standardy i odnajdują obszary wymagające poprawy i optymalizacji.

Podczas Audytu oprócz obserwacji i analizy danych, wykorzystuje się także rozmowy z osobami zaangażowanymi w proces, listy i pomiary kontrolne czy próbne testy np. sztuczne zatrzymanie i wznowienie procesu.

Po co przeprowadza się Audyt?
Cele Audytu

Celem Audytu jest diagnoza stanu aktualnego oraz zaprojektowanie stanu przyszłego. Oznacza to wykrycie słabych punktów w procesie oraz znalezienie jak największej ilości sposobów na jego usprawnienie i zoptymalizowanie – doprowadzenie danego procesu do jak największej skuteczności.

Pozostałe cele, w jakich przeprowadza się Audyt procesów to:

 • Wyeliminowanie marnotrawstw i nieefektywnych praktyk,
 • zmniejszenie kosztów,
 • zapewnienie spójności procesu z resztą działań firmy i zgodność ze standardem,
 • zbadanie efektów zmian wprowadzonych w procesie,
 • chęć zmian w sposobie zarządzania procesem (np. mierzenia wyników, raportowania, monitoringu, odpowiedzialności).

Jakie problemy rozwiązuje Audyt?

Zbędne lub powtarzające się kroki w procesie, które powodują wydłużenie czasu realizacji lub opóźnienia

Duże zużycie zasobów oraz koszty niewymierne do wyniku

Niska jakość produktów lub generowanie dużej liczby produktów niezgodnych ze standardem

Problemy z komunikacją i przepływem informacji – „blokowanie” się procesu na różnych etapach

Klienci, którzy są niezadowoleni, bądź nie kupują – proces nie spełnia ich potrzeb.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń do nas. Odpowiemy na Twoje pytania, pomożemy dobrać program szkolenia i jego formę.

tel.+48 531 058 864szkolenia@futureskills.pl

Sprawdź też pozostałe szkolenia!