DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ KFS i BUR

Nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane ze środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS oraz dofinansowania BUR

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania szkoleń.

Poniżej znajdziesz więcej szczegółów o tym, jakie dotacje możesz uzyskać z KFS, a jakie z BUR.

Udzielimy wsparcia w wypełnieniu formalności związanych z dofinansowaniem. Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych oraz doborze szkoleń odpowiednich dla konkretnych pracowników.

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji z nami oraz do zapoznania się z naszymi programami.

 
szkolenia dla firm produkcyjnych dofinansowanie

Dofinansowanie szkoleń KFS 2024
– Krajowy Fundusz Szkoleniowy

kto może otrzymać dofinansowanie w ramach KFS?

Czym jest KFS?

KFS to Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego celem jest wparcie szkoleń pracowników. Umożliwia przedsiębiorcom inwestowanie w rozwój pracowników i poszerzanie ich kompetencji zawodowych.

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom bezzwrotnie, zgodnie z zasadą pomocy de minimis.

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

 • Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają minimum 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – pełny etat bądź częściowy, nie mają znaczenia.

Ile wynosi dofinansowanie KFS?

 • 80% kosztów szkoleń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 • 100% kosztów szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Budżet KFS w 2024 roku to ponad 290 mln zł. Te fundusze są rozdysponowane zgodnie z ustalonymi priorytetami.

Priorytety wydatkowania środków KFS 2024 ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

 • 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

 • 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 • 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

 • 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

 • 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

 • 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 • 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 • 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS 2024 wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 • A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

 • B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 • C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 • D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dofinansowanie szkoleń BUR 2024
– Baza Usług Rozwojowych

Czym jest BUR?

BUR to Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – w skrócie PARP. Wykorzystuje ona Europejski Fundusz Społeczny w celu dofinansowania szkoleń.

Dlatego można spotkać się z różnymi określeniami: Dofinansowanie BUR/PARP/EFS. Oznaczają one to samo.

Kto może skorzystać z dofinansowania BUR?

 • Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Zarówno pracownicy, jak i właściciele firm. W tym również osoby pracujące na własny rachunek.

 • Dofinansowanie z BUR przyznaje się według Regionalnych Programów Operacyjnych, co oznacza, że warunki oraz procedura (w tym także terminy składania wniosków) są zależne od województwa i powiatu.

Ile wynosi dofinansowanie BUR?

Od 50% do nawet 80% kosztów szkolenia.

Na wysokość dofinansowania i maksymalne limity kosztów wpływa wielkość przedsiębiorstwa oraz warunki zależne od Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli regionu gdzie znajduje się firma.

Przykładowe warunki to: Zatrudnianie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zatrudnianie określonej liczby kobiet, wsparcie pracowników 50+, należność do sektora tzw. wysokiego wzrostu…

kto może otrzymać dofinansowanie w ramach KFS?

Na co można przeznaczyć środki z KFS i BUR?
Szkolenia i kursy z dofinansowaniem

W ramach współpracy z Future Skills, możesz wykorzystać środki z dofinansowania na różne rodzaje szkoleń oraz usług doradczych i rozwojowych, zarówno dla zespołu pracowników, jak i indywidualnych.

Szkolenie dla firmy

Szkolenie w Twojej firmie, dedykowane dla konkretnego zespołu pracowników. Możemy dopasować program takiego szkolenia oraz użyte ćwiczenia i gry w zależności od potrzeb.

Zobacz, jakie szkolenia możesz dofinansować 

Szkolenie otwarte

Organizowane przez nas szkolenia otwarte, na które można zgłosić jednego lub kilku pracowników.

Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych ➥

Konsultacje indywidualne

Indywidualna praca z trenerem na spotkaniach online.

Prowadzimy konsultacje biznesowe oraz konsultacje menedżerskie nakierowane na rozwój kompetencji liderskich.

Kursy online

Kursy do pracy samodzielnej z nagranymi lekcjami wideo oraz ćwiczeniami i dodatkowymi materiałami.

Zobacz kursy online – Magdalena Wojtkowiak ➥

Doradztwo biznesowe

Wsparcie dla firm, Audyt i analiza działań firmy, budowanie strategii rozwoju, kompleksowa praca nad rozwojem firmy i jej pracowników.

Wdrożenia Lean

Wprowadzenie metodologii Lean do firm produkcyjnych poprzez wdrażanie narzędzi, optymalizację procesów na produkcji oraz szkolenia pracowników z metod Lean.

Jak skorzystać z dofinansowania KFS i BUR?

jak dostać dofinansowanie do szkoleń z KFS?
 • Skontaktuj się z nami

  Umów się na bezpłatną konsultację lub zadzwoń do nas. Zapytamy Cię o Twoją firmę.

 • Sprawdzimy możliwości

  Sprawdzimy, czy Twoja firma spełnia warunki dofinansowań KFS lub BUR i kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.

 • Wybór szkolenia

  Ustalimy rodzaj szkolenia lub usługi – temat, zakres, liczbę uczestników, koszty. Przygotujemy dla Ciebie ofertę.

 • Pomożemy złożyć wniosek

  Pomożemy wypełnić wniosek oraz załatwić formalności związane z dofinansowaniem.

 • Realizacja

  Zrealizujemy wybrane szkolenia lub usługi.

 • Rozliczenie

  Dostarczymy Ci niezbędną dokumentację oraz fakturę potrzebną do rozliczenia dofinansowania z urzędem.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj dofinansowanie

Nie trać możliwości rozwoju swojej firmy oraz pracowników przez ograniczone fundusze. Korzystaj z dofinansowań i buduj pozycję na rynku.

Katarzyna Kiełkiewicz

tel. 531 058 864

Monika Kaźmierczak

tel. 577 851 333