DOFINANSOWANIE

Nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane ze środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprawdź dofinansowanie.

Udzielimy wsparcia w wypełnieniu formalności związanych z dofinansowaniem. Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych oraz doborze szkoleń odpowiednich dla konkretnych pracowników.

Zachęcamy do kontaktu oraz do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń.

krajowy fundusz szkoleniowy

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

szkolenia dla firm produkcyjnych dofinansowanie
kto może otrzymać dofinansowanie w ramach KFS?

Kto może ubiegać się o środki z krajowego funduszu szkoleniowego?

O dofinasowanie może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę.

 • Dofinansowaniem mogą być objęte wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 • Pracodawca, jako osoba pracująca, również może starać się o dofinansowanie, aby skorzystać ze szkoleń.

 • Podmioty zatrudniające do 9 osób (włącznie) – otrzymują 100% dofinansowania.

 • Podmioty zatrudniające od 10 osób (włącznie) – otrzymują 80% dofinansowania.

Na co można przeznaczyć środki z krajowego funduszu szkoleniowego?

W ramach naszej oferty można skorzystać ze środków z KFS na dwa rodzaje szkoleń:

Szkolenie dla firmy

Szkolenie zamknięte dedykowane dla firmy i zespołu pracowników, z dopasowanym do potrzeb programem.

Szkolenie otwarte

Organizowane przez nas szkolenia otwarte, na które można zgłosić jednego lub kilku pracowników.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

jak dostać dofinansowanie do szkoleń z KFS?
 • Dokonujecie wyboru szkolenia – ustalamy rodzaj, zakres, temat i inne szczegóły.

 • Pomagamy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

 • Pracownik składa wniosek w odpowiednim urzędzie pracy i czeka na decyzję.

 • Podpisujecie umowy z Urzędem Pracy

 • Realizujemy wybrane  szkolenia.

 • Dostarczamy wam niezbędną dokumentację oraz fakturę, potrzebną do rozliczenia z urzędem.

 • Po zakończonym szkoleniu otrzymujecie dofinansowanie z urzędu i opłacacie szkolenie.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej;

Skontaktuj się z nami

aby porozmawiać o możliwościach dofinansowania i ustalić zakres tematyczny szkoleń

umów się na konsultacje

Katarzyna Kiełkiewicz

tel. 531 058 864